Kontakt

Dodávateľ služieb:

PaedDr.K. Volčková Sláviková, Vyt.Atel.
Kendice 48
082 01 Kendice

Korešpondenčná (fakturačná) adresa:

PaedDr.K. Volčková Sláviková Vyt.Atel.
Slovenská 49
080 01 Prešov
(Korešpondenčná adresa je platná aj na vrátenie a reklamáciu tovaru), Jedná sa o priestor súvisiaci s podnikaním

Telefón + SMS: (+421) 0903 040 562
[Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]

Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Call centrum: 0650 40 1234
Call Center Services: +421 650 40 50 70 
FAX number: +421 650 406 789 (0650 406 789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

IČO: 46443983
IČ DPH: SK1045924506

Zap. v: Obvodný úrad v Prešove
č.ObU-PO-OZP-2011/12258-2
č. živnostenského registra 750-38796
Orgán dozoru Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Banka: Fio banka, a.s. Číslo účtu:
IBAN: SK7483300000002200689171

VIES – kontrola platnosti IČ DPH
Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
EORI number validation result

 Mail:  shop@market.sk alebo využite náš kontaktný formulár.