banner

Technika.sk
Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Firma Market.sk nám poskytla predbežné ceny za Obranné prehliadky proti odposluchu. Predbežne sú ceny v rámci Slovenska a Čiech porovnateľné...

Kontrola priestorov proti odpočúvaniu.

Jedná sa o kontrolu - preverovanie všetkých priestorov, bytov, kancelárií a vozidiel proti odpočúvaniu.

• Aktívne analógové aj digitálne rádiové odpočúvacie zariadenia.

• Aktívne odpočúvacie zariadenia scramblované, alebo inak maskované.

• Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore. Službou je možné odhaliť:

Cena za analýzu rádiového spektra

Spektrálna analýza:

Základná previerka pre 1 miestnosť do 100m² 390,-€

Príplatok za každú dalšiu miestnosť 180,-€

Cena cestovného je 0,33 EUR/km

Ceny bez DPH

 Kompletná previerka priestorov

 Táto previerka je vhodná pre klientov, u ktorých je pravdepodobné použitie sofistikovaných odpočúvacích prostriedkov, alebo iných metód odpočúvania ako je rádiové. Kompletnou previerkou je možné odhaliť:

• Odpočúvacie zariadenia linkové (drôtové), realizované pomocou vodičov alebo kovových konštrukcií.

• Odpočúvacie zariadenia využívajúce infračervené svetelné spektrum a iné druhy prenosu.

• Dlhovlnné odpočúvacie zariadenia využívajúce prenos aj po silových rozvodoch.

• Rádiové odpočúvacie zariadenia analógové s otvorenou komunikáciou.

• Rádiové scramblované, alebo inak maskované odpočúvacie zariadenia.

• Rádiové, digitálne odpočúvacie zariadenia na diskrétnej frekvencii.

• Digitálne odpočúvacie zariadenia diaľkovo ovládané, využívajúce verejné siete ( GSM, 3G/ UMTS, CDMA...).

• Odpočúvacie zariadenia realizované upraveným GSM telefónom (pohodený, "zabudnutý" telefón).

• Nelegálne prístupy do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy.

• Iné druhy odpočúvacích zariadení, určených pre špeciálne nasadenie.

• Neaktívne - využité odpočúvacie zariadenia (s vybitými batériami).

 

Cena kompletnej previerky priestorov proti odpočúvaniu

 Podlahová plocha v m² Cena v EUR bez DPH

do 30m² 900,00

do 50m² 1 350,00

do 75m² 1 700,00

do 100m² 2 000,00

nad 100m² podľa konkrétnej situácie

Pri pravidelných previerkach poskytujeme výrazné z ľ a v y .

-kontaktujte nás-

Podmienky poskytovania služby:

Predloženie písomnej objednávky, vyhlásenie o vlastníctve veci - skúmaného objektu, vyhlásenie o skutočnosti, že objednávateľ je výlučným legálnym užívateľom skúmaného objektu.

Vyhlásenie poskytovateľa služby:

Pri poskytovaní služieb nedôjde k porušeniu tajomstva prepravovaných správ alebo osobných iných práv tretích osôb.

Služba bude poskytovaná výlučne v súlade s platnými zákonmi!!!

Odpočúvanie je ako zákerná choroba, keď ju zistíme, mnohokrát môže byť už neskoro!!!

Subcategories

Aktívne filtre