categories

banner

Technika.sk
Audio Jammers Generators

Audio Jammers Generators

Rušiče digitálnych aj analógových diktafónou a skrytých mikrofónov, šteníc.

Audio Jammers & Noise Generators

Pre vašu ochranu pred odpočúvacím zariadením, ktoré nie sú detekovateľné bežnými metódami -  White Noise Generator (Acoustic Noise Generator). Generátor bieleho šumu porazia.

Inteligentný šumový generátor určený na zarušenie odpočúvacích prostriedkov a skrytých nahrávacích zariadení (diktafónov). Jedinečnou vlastnosťou je ich zjednodušená obsluha, kedy na základe analýzy okolitých zvukov generuje šum automaticky len s takou úrovňou, ktorá práve stačí pre účinné zarušenie hovoru. 

Ako generátor bieleho šumu funguje

Generátor bieleho hluku vysiela šum na rovnakej frekvencii ako je ľudský hlas. Ak teda generátor bieleho šumu spustíte počas Vášho rokovania a niekto by sa ho pokúsil nahrať na diktafón či odpočúvať pomocou ploštice, generátor bieleho šumu zabezpečí, že na nahrávke budú Vaše hlasy prehlušené náhodne generovaným šumom.

Biely hluk má rovnakú frekvenciu ako ľudský hlas, a vďaka tomu sa na rozdiel od inej zvukovej kulisy nedá odfiltrovať ani s pomocou špeciálneho programu.

Je možné diskrétne znemožniť nahrávanie na diktafón?

Znemožnenie pasívneho nahrávania na diktafón či mobilný telefon je bohužiaľ o trocha zložitejšie než znemožnenie aktívneho odpočúvania, ku ktorému Vám ľahko poslúži rušička signálu.

Znemožniť skryté nahrávanie na diktafón sa dá len tak, že budete mať počas rokovania pustený šumový generátor. Vyrušenie diktafónu bez počuteľného hluku je v tejto situácii bohužiaľ nemožné.

Subcategories

Aktívne filtre