Detekcia úniku info.

Detekcia úniku info.

Detekcia úniku informácii
Zariadenia na detekciu a lokalizáciu kanálov úniku informácií: zvukové a obrazové vysielače, diaľkovo ovládané zariadenia, vysielače so sofistikovanými algoritmami na zakrytie žiarenia bez ohľadu na ich prevádzkové podmienky.

Zariadenia na kontrolu 220 V AC sietí a telefónnych liniek.

Zariadenia na odhaľovanie neautorizovaných rádiových staníc, bezdrôtových telefónov, diktafónov a videokamier.

Subcategories

 • Detektor skrytých kamier
  <p>V prípade, že je miniatúrna kamera s pinhole ( micro ) objektívom správne ukrytá, je takmer nemožné ju odhaliť.</p> <p>Klasické rádiové detektory odhalia len bezdrôtové kamery. No ak je použitá káblová kamera alebo fotoaparát VF detektormi ju neodhalíte. Detektor odhaľuje objektívy, tzn. je jedno, či je kamera aktívna, alebo neaktívna. </p> <p>VIDEO CAMERA DETECTION</p>
 • Detektory RF poľa
  <p>Detektory RF poľa (RFD = Radio Frequency Detector)<br />VF a GSM detektory signálu, analyzátory signálov-detektory odpočúvacích zar. - ploštíc. </p> <p>Technika na vyhľadávanie signálu a analyzatory signálov - detektory odpočúvacích zariadení - ploštíc</p> <p>Radio Frequency Detection Equipment<br />Transmitter detection is a tricky process. </p> <p>The bad guy has the entire radio frequency spectrum to choose from.  And has a whole host of different modulation techniques to use.  Modulation techniques control how the sound is transmitted.  Common ones include those you use every day:  Amplitude Modulation (AM), Frequency Modulation (FM), Narrow Band FM, and others.  More exotic modulation types include single side band, subcarrier, spread spectrum, frequency hopping and various other digital types where the analog audio is converted into data. </p> <p></p>
 • Nelineárne detektory
  <p>NELINEÁRNE VYHĽADÁVAČE <br />Detekcia akýchkoľvek elektronických vstavaných zariadení bez ohľadu na ich prevádzkový stav</p>
 • Analyzatory RF,GSM...
  <p>Technika PROTI odpočúvaniu VF detektory signálu a analyzatory signálov - detektory odpočúvacích zariadení - ploštíc</p> <p> AKO ELIMINOVAŤ ODPOČÚVANIE.</p> <p> Miniatúrne rádiové vysielače ("ploštice", "štěnice", "ucha", "bezdrôtové mikrofóny"), ktoré môžu byť inštalované všade ( kalkulačka, pero, klávesnica od PC, mobilných telefónoch jednoducho všade). Ich nasadenie je veľmi operatívne, ľahké a preto najčastejšie. </p> <p> Rozlišujú sa podľa spôsobu napájania (doby prevádzky), režimu vysielania, druhu použitej modulácie, vysielacej frekvencie a výkonu, podľa veľkosti, spôsobu kamufláže a podľa rady ďalších technických kritérií (tie sú často prísne utajované). Tomuto širokému spektru odpovedá aj obrovské rozpätie cien. Cena takýchto zariadení musí obecne prevážiť hodnotu získaných informácií - ty môžu byť často k "nezaplateniu". </p> <p>Systémy kontaktného snímania vibrácií - tzv. stetoskopické mikrofóny slúžia k odpočúvaniu zvonka miestnosti cez múry, dvere, okná, radiátory. </p> <p>Linkové mikrofóny a mikrofónne sondy - využívajú k prenosu informácie po metalickom vedení. </p> <p>Špeciálna nahrávací technika (profi záznamové systémy, upravené diktafóny s externými miniatúrnymi mikrofónmi, hlasovou aktiváciou VOX, dlhou dobou záznamu prípadne ďalšími funkciami).</p> <p>AKO ELIMINOVAŤ ODPOČÚVANIE: Odpočúvanie a ochrana.  Behom posledných rokov sa vo svete predalo veľa odpočúvacích zariadení - dovoľujem si odhadnúť za niekoľko miliárd dolárov. Je záujem predovšetkým o informácie. Foriem odpočúvania je veľa, sú závislé na používanej technike a odborné úrovni toho, kto odpočúvanie vykonáva. Najviac používané je odpočúvanie rádiovou cestou .</p> <p></p> <p>Čo to vlastne znamená ? </p> <p>Pomocou malého vysielača ukrytého v miestnosti sa prenáša hovor z tohoto priestoru do okolia, kde je prijímaný. Tieto vysielače môžu byť skryté v tzv. kamuflu, treba obraz, kalkulačka, obal na okuliare, alebo v múre, v rôznych rozvodoch, či jen nalepené za skrini, pod stolom atď. </p> <p>Z hľadiska získavania informácií sú tieto zariadenia najviac používané a bohužiaľ vzhľadom k svojej veľkosti, nezávislosti na vlastnom zdroji a neľahkej odhaliteľnosti sú najviac nebezpečné. A tak ich odhalenie bez odborníka , či bez zariadenia k tomu potrebnom je prakticky nemožné. V mnohých prípadoch sa tieto zariadenia neinstalujú do miestnosti , ale sú vnášané a rovnakou osobou vynášané späť.</p> <p>(RUŠIČE: Zariadenia nepredajné do civilného sektoru, export mimo EU možný.)  </p>
 • Detektor GSM a jammer...
  <p>Jammer GPS detektor, detekcia GSM rušenia</p>
 • Analyzátory drôtových...
  <p>Analyzátor drôtových vedení majú sadu najbežnejších implementovaných funkcií, ktoré umožňujú detekovať a lokalizovať káblové odposluchové zariadenia.</p>

Aktívne filtre